Konserwacja i renowacja zabytków

Prace konserwatorskie w swoim założeniu mają na celu zatrzymanie procesu niszczenia oraz zachowanie jak największej ilości substancji zabytkowej, tzw. patyny historycznej obiektu.

Renowacja, podobnie jak konserwacja, ma na celu zatrzymanie procesu niszczenia, jednak zachowujemy głównie strukturę, formę lub podłoże pierwotne obiektu. Pozostałe elementy lub warstwy technologiczne wykonujemy na nowo odtwarzając wygląd estetyczny i technikę wykonania.

Kopie malarskie oraz projekty autorskie

Znajomość dawnych oraz nowoczesnych technik malarskich, rzeźbiarskich i pozłotniczych pozwala na wierne wykonanie kopii dzieł sztuki niemal na każdym podłożu oraz w każdej technice. Prace wykonujemy dla klientów indywidualnych oraz instytucji. Kopie wykonujemy z oryginału bądź z reprodukcji.

Wybrane dzieło może być wykonane nie tylko w formie kopii, ale także repliki lub autorskiej aranżacji, nawiązującej do wybranego wzorca. W takim przypadku oferujemy dostosowanie technologii i techniki wykonania oraz efektu końcowego pracy do potrzeb indywidualnych zamawiającego.
Przykładowo: może to być zmiana rozmiaru dzieła, wykonanie go w innej technice, np. na ścianie we wnętrzu mieszkalnym lub wykonanie portretu bliskiej osoby w aranżacji wybranego dzieła sztuki.