Kosztorysy i dotacje prac konserwatorskich

Koszty przeprowadzenia prac konserwatorskich podajemy w kosztorysie ofertowym, skierowanym do klienta na podstawie analizy stanu zachowania obiektu oraz szczegółowego zakresu prac, koniecznych do przeprowadzenia przy zabytku. Analizę wykonujemy w siedzibie klienta lub na podstawie przesłanych fotografii cyfrowych z dołączonym krótkim opisem i wymiarami.

Działamy na terenie całej Polski, a wycena planowanych prac jest bezpłatna dla klienta.

Dla instytucji, związków religijnych i innych podmiotów, mogących ubiegać się o dotację z instytucji grantodawczych, oferujemy profesjonalne przygotowanie wniosków o przyznanie środków na wykonanie prac konserwatorskich przy obiekcie.